Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Spolupráca

Systém

Aktivity

Energetický priemysel

Dostavba JE Mochovce 3,4

Mochovce, Slovensko

2017-2018

ENEL spa, Italia

Leoncini spa, Italia

Nepodstatná napájacia voda

EPC dodávka zmlúv, inžinierska činnosť, obstarávanie a stavebné činnosti.

-       Detailné inžinierstvo

-       Kontrola kvality + NDT

-       Dokumentační technici

Image

Energetický priemysel

Biomasa

Kodaň , Dánsko

2019

Doosan Skoda Power,a.s.

Documents Data Service,s.r.o

Strojovňa

-       Technický dozor nad motážou potrubí

-       Kontrola kvality + NDT

-       Dokumentačný technik

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Spolupráca

Systém

Aktivity

Image

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Spolupráca

Systém

Aktivity

Energetický priemysel

ETE České Budejovice

Temelín-České Budejovice, Česká republika

2020

ČEZ, a.s.

Tenza, a.s.

Horúcovod

-       Technický dozor nad motážou potrubí

-       Kontrola kvality + NDT

-       Dokumentačný technik

Image

Výroba nerezovej oceli

Aperam Stainless Belgium Sa

Aperam, Belgicko

2020

Aperam Stainless Belgium Sa

SGS Industrial services

Valcovňa plechov

-       Zámočníci

-       Montážnici potrubí

-       Zvárači

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Spolupráca

Systém

Aktivity

Image

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Systém

Aktivity

Konštrukcie

Cimenteries CBR

Antoing, Belgicko

2020

SGS Industrial Services GmbH

Potrubia a oceľové konštrukcie

-       Zvárači

Image

Priemysel

Zovos a.s.

ČAB Slovensko

2021

Zovos a.s.

Výroba, špeciálne kontajnery

-       Zámočníci

-       Montéri

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Systém

Aktivity

Image

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Systém

Aktivity

Priemysel

Výroba kovových produktov

Kleinwülknitz / Köthen, Nemecko

2021

FROST INOX GmbH

Priemyselná výroba kovových produktov

-       Zvárači

Image

Jadrová elektráreň

Odstávka a pravidelná údržba

Temelín-České Budejovice, Česká republika

2021

ŠKODA J.S. a.s.

Výmena potrubných systémov separátora

-       Zámočníci

-       Potrubári

-       Zvárači

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Systém

Aktivity

Image

Pobočka

Projekt

Miesto, krajina

Rok

Zákazník

Spolupráca

Systém

Aktivity

Konštrukcie

Inštalácia výťahov

Bayern, Nemecko

2020

KONE GmbH

RHVH s.r.o.

Monospace, Ecospace, Transys

-       Zámočníci

-       Výťahári

Image

Partneri

Image
Image
Image
Image
Image