Zváračské práce

Zabezpečujeme komplexné zváračské práce, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými a skúsenými zváračmi so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní participovať na rôznych typoch montážnych a výrobných činností, ako napr. na Potrubných systémech v súlade s

EN ISO 13480, ktoré sú v rozsahu NDT od 100% ( Náš personál sa zameriava na zváranie vysokožiaruvzdorných ocelí typu P91 v ktorom má dlhoročné skúsenosti.)

Tlakových a netlakových nádob Zváracie metódy zahŕňajú spôsoby MMA (111), TIG (141), MIG (135), MAG (136), ich kombinácie a orbitálne zváranie v montážnych podmienkach. Kvalifikácia našich zváračov je periodicky overovaná podľa EN ISO 9606-1 pod dohľadom skúsených zváračských inšpektorov.

Všetci zvárači majú absolvované certifikačné skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem:

  • EN ISO 9606-1: Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie.
  • ISO 14732 Zváračský personál. Schvaľovacie skúšky operátorov tavného zvárania a zoraďovačov odporového zvárania pre plno-mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov

Dohľad nad plnením požiadaviek systému kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834 – 2 zabezpečuje kvalifikovaný personál s úrovňou kvalifikácie IWS, IWT a IWE spolu s organizačnou zložkou oddelenia kvality zabezpečujú kontroly kvality podľa špecifikácií a požiadaviek zákazníkov.

Rozsah zvárania, na ktoré sa špecializuje naša firma:
111    T    BW    FM4    s13    D50
111    T    FW    FM4    t13    D50
111    P    BW    FM6    s14

141    T    BW    FM5     s1.5    D48.3
141    T    FW    FM5     s1.5    D12

135    T    FW    FM4    s13    D50
135    T    BW    FM4    s13    D50
135    P    BW    FM3    s14

Image

Potrubárske práce

Zabezpečujeme výkon profesionálnych zámočníckych a potrubárskych prác , ktoré sú realizované vyučenými a skúsenými zámočníkmi a potrubármi so schopnosťou čítať výkresovú dokumentáciu potrebnej na vykonanie montážnych ako aj demontážnych prác.

Image

NDT skúšky

Naši certifikovaný pracovníci zabezpečujú výkon NDT kontrol pre účely kontroly a validácie výrobných aj montážnych zvarových spojov s kvalifikovaným a skúseným personálom. Pracovníci sú certifikovaní podľa STN EN ISO 9712 a oprávnení aj pre tlakové zariadenia podľa PED 2014/68/EU rozsah poskytovaných služieb je nasledovný: VT, PT, MT, UT, RT.

Image

Partneri

Image
Image
Image
Image
Image